Invest in Innovation

Ett stöd för dig som söker innovation- och utvecklings- finansiering, vägar till forskning och kunskap för att utveckla nya tjänster och produkter.

Kapital, kunskap och nätverk

Här kan du läsa om möjligheter till finansiering inom EU. Vägar till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och Forskning och Innovation (FoI). Genom Peak Region får du också hjälp med att matcha ditt företag med kunskap och nätverk både nationellt och internationellt. Under rubriken utlysningar har vi lyft några aktuella erbjudanden. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakt

Vill du veta mer om finansiering och vad Peak Region kan ge ditt företag för stöd, kontakta:

Daniel Eurenius. Projektledare. Invest in Innovation

daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se